۲۰ مرداد ۱۳۹۹
"); } } $(".sb-content-36").owlCarousel({ items: 3, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ ۱۰۰۰:{ items:3 }, ۶۷۱:{ items:3 }, ۴۸۰:{ items:2 }, ۳۲۰:{ items:1 }, ۱:{ items:1 } } }); });

مطالب در نگاه تصویر

تابع چند متغیره 610x268 - صفحه ا صلی
  • سری تیلور و سری مکلورن 90x60 - صفحه ا صلی
  • شعاع همگرایی سری 90x60 - صفحه ا صلی
  • بررسی همگرایی سری‌ها به کمک آزمون‌ها 90x60 - صفحه ا صلی
  • سری 90x60 - صفحه ا صلی
  • دنباله 90x60 - صفحه ا صلی
  • انتگرال‌های ناسره 90x60 - صفحه ا صلی
  • محاسبه حجم به کمک انتگرال 90x60 - صفحه ا صلی
  • محاسبه طول قوس یک منحنی 2 90x60 - صفحه ا صلی
  • محاسبه مساحت به کمک انتگرال 90x60 - صفحه ا صلی

این یک قالب فوق حرفه ایست

تیم فارسی سازی پارسی گروپ به همراهی قالب.بیز این افتخار را داشت که روی این قالب کار کند و از امکانات بی نظیر آن بهره مند شود . شما با پرداخت مبلغ فقط ۴۰.۰۰۰ تومان میتوانید از این قالب حرفه ای بهره مند شوید

تمامی حقوق سایت "مسیر فردا" متعلق به امین یارمحمدی می‌باشد. این سایت در زمینه آموزش ریاضیات دانشگاهی و مشاوره تحصیلی فعالیت می‌کند.