۲۲ مرداد ۱۳۹۹
"); } } $(".sb-content-38").owlCarousel({ items: 5, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ ۱۰۰۰:{ items:5 }, ۶۷۱:{ items:3 }, ۴۸۰:{ items:2 }, ۳۲۰:{ items:1 }, ۱:{ items:1 } } }); });
"); } } $(".sb-content-841").owlCarousel({ items: 4, baseClass: 'mom-carousel', rtl: rtl, autoplay:false, autoplayTimeout:5000, autoplayHoverPause : true, responsive:{ ۱۰۰۰:{ items:4 }, ۶۷۱:{ items:3 }, ۴۸۰:{ items:2 }, ۳۲۰:{ items:1 }, ۱:{ items:1 } } }); });

All Posts

تمامی حقوق سایت "مسیر فردا" متعلق به امین یارمحمدی می‌باشد. این سایت در زمینه آموزش ریاضیات دانشگاهی و مشاوره تحصیلی فعالیت می‌کند.